သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ

ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စံထားရှိသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

 1. check-iconအဆိုပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ ပါဝင်သည်။
  1. Nexus APAC Pte Ltd
  2. ပေးပို့သူ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းပို့ဆောင်သူကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်
  3. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်
  4. အရာဝတ္ထု ကုန်ပစ္စည်းများ
  5. ပိုင်ရှင်များ
  6. အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု
 2. check-icon ဝန်ဆောင်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများ – သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စာပိုဒ် (၂.၁ မှ ၂.၄) တွင် ပါရှိသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
  1.  အထုပ်အပိုးများသည် ၃၀ ကီလိုဂရမ် ထက် ပိုမိုသည့် အလေးချိန် (သို့) ၁၂၀ စင်တီမီတာ (သို့ ၄၇ လက်မ) ထက် ပိုရှည်သည့်အလျား (သို့) အထုပ်အပိုး ပတ်လည် စုစုပေါင်း XXX စင်တီမီတာ (သို့ XXX လက်မ) ထက် ပိုရှည်သည့်အလျား မဖြစ်ရပါ။
  2.  အထုပ်အပိုးတစ်ခုချင်း၏ တန်ဖိုးသည် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ နှင့် ညီမျှသော ပြည်တွင်းငွေပမာဏထက် မကျော်လွန်ရပါ။ ထို့ပြင် အထုပ်တစ်ထုပ်တွင် အလှဝတ် လက်ဝတ်ရတနာ (သို့) နာရီများမှအပ မည်သည့် အဖိုးတန် လက်ဝတ်ရတနာ (သို့) နာရီဖြစ်စေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နှင့် ညီမျှသော ပြည်တွင်းငွေပမာဏထက် မကျော်လွန်ရပါ။ (အနည်းဆုံး ပစ္စည်း ၄ ခုနှင့် အထက်)
  3.  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် တားမြစ်ထားသည့် (ဥပမာနှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါသည်) ပုံမှန်မဟုတ်သော ပစ္စည်းများ (အနုပညာလက်ရာများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၊ အဖိုးတန်ကျောက်များ၊ တံဆိပ်ခေါင်းများ၊ ထူးခြားသောပစ္စည်းများ၊ ရွှေ သို့ ငွေ)၊ ပိုက်ဆံ (သို့) ညှိနှိုင်းရသည့် အရာဝတ္ထုများ (ချက်လက်မှတ်၊ ငွေလဲလှယ်ရေးစာချုပ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ငွေစုစာအုပ်များ၊ ကြိုတင်ငွေပေးချေထားသော အကြွေးဝယ်ကတ်များ၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ (သို့) အခြားပေါင်နှံခြင်းစာချုပ်များ)၊ လက်နက်များနှင့် အခြား အန္တရာယ်ရှိသော အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးမည် မဟုတ်ပါ။
  4.  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် လူ (သို့) တိရစ္ဆာန်များ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများ (သို့) ထိုအရာနှင့် ဆက်စပ်၍ တင်ဆောင်လာမှုများ၊ (သို့) Nexus APAC မှ သယ်ဆောင်လာသည့် အခြားပစ္စည်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ထိခိုက် (သို့) ပျက်စီးနေသည့် အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများ၊ (သို့) စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တားမြစ်ထားသည့် ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသော သယ်ယူမှု၊ ပို့ဆောင်မှု (သို့ ) တင်သွင်းမှုများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမည် မဟုတ်ပါ။
 3. check-icon ပေးပို့သူသည် ကုန်စည်စာရင်းကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည့် တိကျမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံမှု၊ ပို့ဆောင်မှုများအားလုံးကို ပို့ဆောင်သူနှင့် လက်ခံသူများအတွက် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ် ထားရှိပေးမှုနှင့် အထုပ်အပိုးများ သေချာစွာ ထုပ်ပိုးထားခြင်း၊ အမှတ်အသားများထားရှိခြင်းနှင့် တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းများ သေချာစွာ ပြုလုပ်ထားစေမှု၊ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာနိုင်ရန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် (အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့သော်) လိုအပ်သည့် စာရင်းအချက်အလက်များ ပါရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသည်။
 4. check-icon ပေးပို့သူသည် ဖော်ပြထားရှိသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုများ အားလုံးက အထက်စာပိုဒ်ပါ (၂.၁) မှ (၂.၄) အထိ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း အာမခံသည်။
 5. check-icon အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်း – သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်း လိုအပ်ပါက ပေးပို့သူ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ (သို့) လက်ခံသူက Nexus APAC ထံ ပြည့်စုံတိကျသော စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့စေရန် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင် Nexus APAC က အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်း ရရှိရန် ပေးပို့သူ (သို့) လက်ခံရရှိသူ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကြပ်အတည်းများအတွက် ကိုယ်စား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်းများ လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အကောက်ခွန်မှ တာဝန်ရှိသူသည် ပေးပို့သူ၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခွင့် ရှိသည်။
 6. check-iconပေးပို့သူသည် Nexus APAC ကို ကြိုတင်အသိပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အထုပ်အပိုးကို ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးရန် သဘောတူညီသည်။
 7. check-iconပေးပို့သူသည် Nexus APAC က အထုပ်အပိုး လက်ခံရရှိသူဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် (သို့) ဥပဒေအတိုင်း အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိစေရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အကောက်ခွန်အကျိုးဆောင် ခန့်အပ်ခြင်းကို သဘောတူညီသည်။
 8. check-iconပေးပို့သူသည် လက်ခံရရှိသူ (သို့) အခြားတာဝန်ရှိ တစ်စုံတစ်ရာမှ Nexus APAC ကို တောင်းဆိုချက်များ ရှိခဲ့ပါက ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကျသင့်ငေွများအားလုံးအတွက် Nexus APAC ကို ပေးလျော်ရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ခံသူက သင့်လျော်သည့် အိမ်အရောက်ကျသင့်ငွေ မပေးအပ်ပါက (သို့) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ငြင်းဆန်ပါက (သို့) ပို့ဆောင်နေစဉ်အချိန်အတွင်း Nexus APAC ၏ ဝန်ထမ်း/ စာချုပ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သူကို စော်ကားပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသော် Nexus မှ ပို့ဆောင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
 9. check-iconNEXUS APAC သည် အောက်ဖော်ပြပါ မည်သည့်ဖြစ်စဉ်များအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
  1.  ပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု
  2.  မည်သည့် အခြားကုန်စည်ပစ္စည်းမဆို၏ အပူချိန်နှင့် အစင်းရာ (သို့) ပွတ်တိုက်မှုများ စသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု
  3.  သေသပ်သည့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံများနှင့် အတွင်းတွင် ပျက်စီးမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု
  4.  ပျောက်ဆုံး (သို့) ပျက်စီးမှုများတွင် စာရင်း မဖော်ပြထားသည့် ကုန်စည်များနှင့် မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် ကုန်စည်များ
  5.  ကုန်စည်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု (သို့) ပျောက်ဆုံးမှုများ၏ အကျိုးဆက်များ (လုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်နှေးခြင်း)
  6.  ဝန်ဆောင်မှုသည် (ဈေးဝယ်ယူသူများမှ သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ခိုင်းသည့်) အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်မှ လုပ်ဆောင်သည့် ရန်ကုန်နှင့် အခြား သတ်မှတ်ထားသောမြို့အတွင်း မည်သည့် ကုန်စည်မဆို ပျောက်ဆုံးမှု (သို့) ထိခိုက်ပျက်စီးမှု 
 10. check-iconNexua APAC မှ လက်ခံသတ်မှတ်သည့် ကုန်စည်များ၏ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စဉ်များတွင် ပေးပို့သူသည် သယ်ယူပို့ဆောင် ကုန်ကျစရိတ်၏ အများဆုံး ၃ ဆကိုသာ Nexus က တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် သဘောတူညီသည်။
 11. check-iconအကယ်၍ ပေးပို့သူက ငေွပမာဏ အပြည့်အဝ အာမခံ ရရှိလိုလျှင် Nexus APAC မှ အာမခံသတ်မှတ်ချက်များ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 12. check-icon ပေးပို့သူသည် ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများကို လက်ခံသဘောတူညီပါသည်။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် ပေးပို့သူများနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများ လုပ်ဆောင်သွားပါမည်ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားစရာများ (သို့) မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ 
 13. check-icon တည်ဆဲဥပဒေ – ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူ ဥပဒေအတိုင်း ရေးဆွဲထားသည်။